Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

Codul muncii actualizat 2019 - Legea 53 din 2003 actualizata prin Legea 64 din 2018 si Legea 127 din 2018

Ordonanta de urgenta a Guvernului 96 din 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca actualizata

Hotararea de Guvern 955 din 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319

Legea 90 din 1996 - Legea protectiei muncii republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 47 din 29 ianuarie 2001

Legea 108 din 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 740 din 2002

Legea 245/2004 privind securitatea generala a produselor

Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

Ordonanta de urgenta a Guvernului 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 137/1999 privind modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase

Legislatie in domeniul asigurarilor sociale

 

Legea 346 din 2002 - Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 722 din 12 noiembrie 2009

Legea 100 din 1998 - Legea privind asistenta de sanatate publica

Legea 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Legea 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si al drepturi de asigurari sociale

Legea 22/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Legea 19/2000 - Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Legea 145/1997 - Legea asigurarilor sociale de sanatate, abrogata si inlocuita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 150 din 31/10/2002

Legislatie in domeniul materialelor si substantelor periculoase

 

Legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 15 septembrie 2011

Legea 426 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul deseurilor

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Legea 451/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Legea 99/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor

Legislatie in domeniul materialelor si substantelor periculoase

 

Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

Legea 245/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii