Aplicatia AUDIT SSM

Image

Aplicatia AUDIT SSM se adreseaza in principal:

– auditorilor in SSM

– evaluatorilor de risc SSM

– inspectorilor de munca

– responsabililor din intreprinderi pe probleme de SSM

Auditul SSM este o componenta a evaluarii S.S.M. si este necesar in vederea diagnosticarii sistematice a starii de conformitate a sistemului de management a organizatiei, in raport cu prevederile legale in domeniul S.S.M.

Auditul SSM implica evaluarea elementelor sistemului de munca: Mijloace de Productie – Mediu de Munca – Sarcina de Munca – Executant.

AVANTAJ: LICENTA TERMEN NELIMITAT!


Auditul de conformitate in domeniul S.S.M cuprinde
:

– Audituri de conformitate a locurilor de munca in raport cu prevederile Legii nr. 319/2006, a hotararilor de guvern referitoare la cerintele minime de securitate si sanatate in munca care trebuie asigurate lucratorilor la locurile de munca si dupa caz a altor reglementari aplicabile;

– Audituri de conformitate a echipamentelor de munca in raport cu cerintele minime de securitate si sanatate in munca care trebuie asigurate lucratorilor la utilizarea echipamentelor de munca;

– Audituri de conformitate a produselor (realizate) cu specificatiile de proiectare si executie a produsului, cerintele de calitate tehnice si de securitate a muncii.

Cu ajutorul aplicatiei  veti putea gestiona Auditul de Conformitate SSM.

TARIF: 700 LEI + TVA/ licenta

ALTE APLICATII SSM, PSI SI SU OFERITE DE ADRIA EXPERT:

Aplicatia FMEA LOPA SSM
Aplicat MERP MANAGER
Aplicatia HAZOP HAZID
Aplicatia SSM QEC
Aplicatia SSM Site Manager
Aplicatia SSM Lotus

Aveti nevoie de mai multe detalii cu privire la serviciile noastre?

office@adriaexpert.ro