EVALUARE RISCURI PROFESIONALE, EVALUARE RISCURI SSM

EVALUARE RISCURI SSM, EVALUARE RISCURI PROTECTIA MUNCII

evaluare riscuri protectia muncii ssm

EVALUARE RISCURI PROFESIONALE

evaluare de risc profesional este o examinare atenta a ceea ce ar putea cauza vatamari oamenilor astfel incat sa se poata lua masuri pentru prevenirea accidentelor cat si a sanatatii.

Evaluarea de risc profesionala este un pas important in protejarea angajatilor cat si a afacerilor dar si o respectare a legii. Evaluarile de risc profesionale ajuta la diminuarea riscurilor de la locul de munca - cele ce au un potential marit de a provoca rani serioase. In multe cazuri, cateva masuri simple pot cotrola cu usurinta riscurile profesionale.

Angajatii au dreptul de a fi protejati de accidente cauzate de nerespectarea masurilor.

Accidentele si starea de sanatate pot distruge vieti si va pot afecta si afacerea. Legal, vi se cere o evaluare a riscurile profesionale la locul de munca astfel incat sa aveti un control asupra lor.

Angajatorii au obligatia sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice. Evaluarea riscurilor ajuta angajatorii sa ia masurile necesare pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorilor lor.

Evaluarea riscurilor profesionale este procesul de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor in functie de pericolele de la locul de munca. 

Aceste masuri cuprind:

  • prevenirea riscurilor profesionale;
  • informarea si instruirea lucratorilor;
  • asigurarea organizarii si a mijloacelor necesare pentru implementarea masurilor stabilite.

Evaluarea riscurilor este o examinare sistematica a tuturor aspectelor muncii, prin care se stabileste:

cauzele unor posibile vatamari sau raniri;

posibilitatile de eliminare a pericolelor

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA CONSTA IN:

Identificarea riscurilor de la locul de munca analizat

Cuantificarea si ierarhizarea riscurilor

Stabilirea probabilitatii de producere

Atribuirea nivelului de risc in functie de gravitatea lor

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este primul pas dupa demararea inceperii colaborarii cu beneficiarii. Importanta acestui demers este vitala pentru rezultatul acestei analize.

Conform Legii 307/2006, art. 19: lit. b):

  • Administratorul are obligatia sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor.
  • Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.
  • Masurile de apărare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.

Evaluare riscuri - Aplicatia Merp Manager

Aplicatia Evaluare Riscuri, Merp Manager

CE ESTE O EVALUARE DE RISC SSM?

Evaluarile de risc profesionale SSM este piatra de temelie a abordarii europene pentru prevenirea accidentelor de munca si a sanatatii.

Exista motive intemeiate pentru care ai nevoie de o evaluare de risc SSM. Daca procesul de evaluare a riscurilor nu se face deloc este putin probabil sa fie identificate sau puse in aplicare masurile preventive corespunzatoare.

In fiecare an, milioane de oameni sunt raniti la locul de munca si/sau sanatatea lor este grav afectata. Acesta este motivul pentru care evaluarea riscurilor SSM este o etapa importanta dar si cheia locurilor de munca sanatoase. Evaluarea riscurilor SSM este un proces dinamic care permite intreprinderilor si organizatiilor sa puna in aplicare o politica proactiva de gestionare a riscurilor la locul de munca.

Din aceste motive, este important ca aceste procese de evaluare a riscurilor SSM sa fie facute periodic. Evaluarea corecta a riscurilor include printre altele asigurarea faptului ca toate riscurile relevante sunt luate in considerare (nu doar cele urgente sau evidente), verificarea masurilor de siguranta, documentarea evaluariilor de risc si revizuirea lor intr-un mod regulat.
evaluare riscuri psihosociale

EVALUARE RISCURI PSIHOSOCIALE

Evaluare riscurilor psihosociale sunt generate de conceperea, organizarea și gestionarea precara a activitatii, precum si de un context social necorespunzator la locul de munca si pot avea efecte negative pe plan psihologic, fizic sau social, precum stresul la locul de munca, epuizarea sau depresia.
evaluare riscuri ergonomice

EVALUARE RISCURI ERGONOMICE

evaluare a riscurilor ergonomice cu un nivel ridicat de calitate trebuie sa corespunda sarcinilor efectuate zilnic de catre lucratori. Evaluarea riscurilor ergonomice trebuie sa fie adecvata si suficienta dar ar trebui sa cuprinda întreaga companie.
evaluare riscuri securitate fizica

EVALUARE RISCURI SECURITATE FIZICA

Analiza de risc la securitatea fizica se efectueaza de catre experti autorizati, denumiti evaluatori de risc la securitate fizicaEvaluarea de risc la securitatea fizica incheie prin completarea unei grile de calcul a riscului si realizarea unui raport de evaluare si tratare ale riscului.
evaluare risc la incendiu

EVALUARE RISC LA INCENDIU

Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de estimare și cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit în continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilității de producere a incendiului și a consecințelor evenimentului respectiv, precum și de comparare a acestuia cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat.

ADRIA EXPERT VA OFERA SOLUTII SI SERVICII COMPLETE DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE, EVALUARE RISCURI SSM SI EVALUARE RISCURI PROTECTIA MUNCII.

office@adriaexpert.ro