Amenzi Documentație SSM

LEGEA 319/2006 SECT. 4, art. 13, lit. b).

Neîntocmirea de către angajator a unui plan de prevenire și protectie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor.

5.000 - 10.000 RON

LEGEA 319/2006, CAP III, SECT. 4, ART. 13, lit d).

Nestabilirea atribuțiilor și răspunderilor din domeniul securității și sănătății, ce le revin angajațiilor potrivit fișei postului.

4.000 - 8.000 RON

LEGEA 319/2006, CAP. III, ART. 13, SECT. 4. lit. e).

Neîntocmirea instrucțiunilor proprii în vederea completării/aplicării reglementărilor de securitate și sănătate in muncă.

4.000 - 8.000 RON