Uleiuri uzate

 

Generatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

  • sa asigure colectarea separata a intregii cantitati de uleiuri uzate generate si stocarea corespunzatoare pana la predare;
  • sa asigure valorificarea întregii cantitaţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil şi daca sunt autorizati în acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi sa desfasoare activitati de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;
  • sa livreze uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
  • sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocarii şi predarii uleiurilor uzate;
  • sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente, evidentele privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocarii şi predarii uleiurilor uzate.

Detinatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

  • sa predea uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;
  • sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate;
  • sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate.
Share Button