Seminar Evaluarea si Reducerea Riscurilor. Bune Practici – Bucuresti

 

Seminar Evaluarea si Reducerea Riscurilor. Bune Practici – Bucuresti

Nivel Mediu – Avansat

Adria Expert împreună cu ARSSM organizează un nou seminar de formare profesională continuă, nivel mediu – avansat, cu durata de o zi, având ca temă:

Evaluarea și Reducerea Riscurilor—Bune Practici—Metode

În acest seminar:
– Tehnici de identificare și evaluare a pericolelor și a riscurilor
– Principii de identificare și evaluare în standarde și legislație
– Exerciții practice. Studii de caz
– Tehnici avansate de reducere a riscurilor
– Controlul riscurilor

Descriere:
Acesta este un seminar intensiv și interactiv care prezintă tehnici și principii de identificare a pericolelor și a riscurilor, de analiza riscurilor bazată pe standarde internaționale în domeniu, de reducere a riscurilor, studii de caz din diverse domenii de activitate, bune practici, prezentarea metodologiei de evaluare a riscurilor, prezentarea prin exemple concrete a aplicației software MERP Manager. Acest seminar reușește să surprindă aspecte mai putin evidențiate / abordate / înțelese în evaluarea riscurilor, având ca scop eficiența în a reda cat mai fidel si obiectiv situațiile evaluate.

La acest seminar, participanții vor aprofunda:
– Principii și tehnici eficiente de identificare și evaluare
– Abordarea sistematică în evaluarea riscurilor
– Tehnici de reducere a riscurilor
– Metodologia de evaluare a riscurilor prin exemple/studii de caz

Obiectivele seminarului:
– Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele teoretice şi practice privind identificarea pericolelor și a riscurilor, estimarea corectă a gravității și probabilității de producere a vătămării, reducerea și controlul riscurilor.
– Obţinerea abilităţilor de utilizare a metodologiei prin aplicația MERP Manager prin exemple şi studii de caz.

Cui se adresează acest curs
Evaluatorilor de riscuri profesionale, responsabililor cu securitatea și sănătatea muncii din intreprinderi, auditorilor, membrilor serviciilor interne de prevenire și protecție, inspectorilor SSM, proiectanților de instalații, inginerilor, tehnicienilor şi supervizorilor, managerilor de uzine şi fabrici, managerilor de proiecte din orice domeniu de activitate (petrol & gaze, termocentrale, hidrocentrale, construcții de mașini, instalații industriale, software, utilaj greu, minerit etc.), responsabililor cu mentenanţa proceselor, responsabililor cu sistemele de siguranţă, operatorilor de instalaţii, personalului de întreţinere, auditorilor interni, coordonatorilor de șantiere, lucrătorilor desemnați.

Veți pleca acasă cu:
– aplicația software MERP Manager (ultima versiune, opțional)
– prezentarea în format PowerPoint
– descrierea metodei in format pdf (opțional, pentru cei care au achiziționat aplicația MERP Manager)
– mapa în care sunt incluse diferite formulare și informații
– diploma de participare

Aplicaţia software MERP Manager V3.27B

Cu ajutorul aplicației MERP Manager puteți efectua evaluări de riscuri profesionale pentru activități simple și complexe. Aplicația oferă o întreagă gamă de facilități, astfel încât utilizatorii, echipa MERP, să aibă o gestiune completă asupra evalării riscurilor obținând rezultatele cele mai bune. De asemenea, rapoartele se generează într-o formă atractivă și ușor de urmărit. Există facilități de export ale rapoartelor în format pdf și excel, după caz.

Tipuri de rapoarte:
– Fisa posturilor de muncă
– Fișa activităților
– Evaluarea riscurilor
– Evaluarea riscurilor reziduale
– Plan de prevenire și protecție
–  etc.

De asemenea, aplicația are module pentru:
– evidența zonelor cu risc ridicat și specific (zone periculoase)
– gestionarea autorizărilor interne și externe
– gestionarea personalului ce necesită examen medical suplimentar, test psihologic
– gestionarea EIP
– urmărirea implementării măsurilor din planul de prevenire și protecție
– evidența evenimentelor
– relația risc – zone periuloase
– relația risc – evenimente
– etc.

Aplicația se instalează foarte ușor pe calculator și este simplu de utilizat
Aplicația este în limba română.

Despre seminarul: Evaluarea și Reducerea Riscurilor
Prezentarea va fi susținută de: ing. Adrian Ispăsoiu – Președinte ARSSM
Durata Seminarului: 1 zi (6 ore și 45 min + pauze)

Tariful de participare:
participare seminar: 530 Lei/persoană
– participare + aplicație MERP Manager: 890 Lei/persoană

Notă: Prețul de listă al aplicației MERP Manager este 1700 Lei +TVA
– membrii ARSSM sau UCSSMR beneficiază de 400 Lei reducere

Discounturi aplicate:
– la participarea a minim 3 persoane de la aceeaşi întreprindere, se oferă o reducere totală de 150 Lei
Notă: Tarifele nu includ TVA

Număr maxim de participanți: 12 — locuri limitate
Locaţia: București, str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1

Persoane de contact:
Secretariat Tel. 021 312 04 74 Email: office@arssm.ro
Adrian Ispăsoiu Tel. 0745039773 Email: adrian@adriaexpert.ro
Informații privind plata: Plata se poate face în numerar sau prin virament bancar.
După confirmarea plății va fi emisă factura fiscală.

Agenda Seminarului
08:30 Primirea participanților
09:00 – 11:30
– Introducere. Cerințe fundamentale pentru Managementul Riscurilor.
– Concepte de managementul siguranței proceselor și evaluare a riscurilor
– Identificarea pericolelor, a riscurilor și a situațiilor periculoase
– Scenarii credibile/necredibile și cauze posibile
– Evaluarea riscului prin estimarea gravității și a probabilității – exemple practice
11:30 Coffee break
12:00 – 14:30
– Reducerea riscurilor
– Controlul riscurilor
– Analiza controalelor, a măsurilor de prevenire și protecție existente
– Matricea riscurilor
– Planul de acțiuni
– Eficiența măsurilor
– Bune practici
14:30 Coffee break
15:00 – 16:30 MERP Manager— prezentare aplicație, exemple practice
16:30 – 16:45 Discuții libere, întrebări, concluzii, înmânarea diplomelor de participare

Share Button