Program de prevenire si reducere a deseurilor generate

 

Operatorii ecomonici care genereaza deseuri in urma importului sau activitatii de productie, conform legislatiei actuale sunt obligati sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a deseurilor generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reduce a periculozitatii deseurilor.

Un plan de program de prevenire si reducere a deseurilor generate trebuie sa ia in calcul cateva considerente de baza, si anume:

 • Gospodarirea resurselor si, respectiv, a deseurilor in amplasament;
 • Proiectarea unui produs;
 • Stabilirea de obiective si indicatori masurabili;
 • Tinte voluntare si alte instrumente.

Conform definitiei din Legea 211/2011 prevenirea inseamna toate masurile ce trebuie sa fie luate inainte ca o substanta/ material/ produs sa devina deseu, in vederea reducerii:

 • cantitatii de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;
 • impactului negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau
 • conţinutului de substanţe nocive ale materialelor şi produselor;

In lista privind ierarhia deseurilor, prevenirea deseurilor este prioritara. Prevenirea are drept scop incurajarea gestionarii deseurilor in vederea reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului. Programul privind reducerea cantitatilor de deseuri poate fi elaborat si de catre o terta persoana cum ar fi Adria Expert.

Prin intermediul specialistilor nostri sunt identificate toate activitatile generatoare de deseuri, toate tipurile de deseuri produse, iar pe baza acestora se intocmeste programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate. Pornind de la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora, se reduce cantitatea de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:

 • Reducerea la sursa a deseurilor – de ex. restrictii la cumparare a unor produse ce sunt supraambalate;
 • Utilizarea eficienta a resurselor;
 • Achizitionarea unor utilaje moderne care pot prelucra eficient un produs
 • Monitorizarea fluxului de materii utilizate si rezultate
 • Instruirea angajatilor
 • Stabilirea unui program de reciclare a deseurilor
 • Elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/nepericuloase
 • Evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase
 • Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor
 • Incurajarea repararii produselor defecte
 • Incurajarea importurilor unor tipuri de ambalaje pentru care există tehnologii de reciclare/valorificare
 • Reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora.

 

Share Button