Modalitati de motivare a lucrătorilor în abordarea aspectelor de securitate în muncă

 

Modalitati de motivare a lucrătorilor

ssm

Există mai multe modalitati de motivare a lucrătorilor în vederea abordării cu seriozitate a aspectelor de securitate :

 • introduceţi în cultura şi tradiţia organizaţiei dumneavoastra aspectele legate de securitatea şi sănătatea în muncă;
 • stabiliţi standarde clare şi obiective măsurabile;
 • încurajaţi lucrătorii să semnaleze potenţialele îmbunătăţiri (oferiţi stimulente, organizaţi concursuri, etc);
 • premiaţi „alarmiştii” în loc să-i penalizaţi;
 • răspundeţi promt problemelor şi sugestiilor, informaţi anagajaţii;
 • încurajaţi o atmosferă de conştientizare prin:
 1. amplasaţi la locul de muncă afişe, instrucţiuni;
 2. informaţi lucrătorii cu privire la drepturile şi responsabilităţile lor;
 3. invitaţi loctori;
 4. oferiţi programe de instruire cu privire la securitatea în muncă;
 5. mediatizaţi alte probleme de la locul de muncă la nivel local şi al sectorului de activitate din care faceţi parte.
Share Button