Fisa tehnica de securitate sau fisa cu date de securitate. Cand si pentru ce avem nevoie de acest document?

 

Fisa tehnica de securitate sau fisa cu date de securitate. Cand si pentru ce avem nevoie de acest document?

s

 • Fisa tehnica de securitate(FTS) sau  fisa cu date de securitate (FDS) este un document acceptat international pentru comunicarea informatiilor privind pericolelele si riscurile pe care le prezinta o substanta sau un preparat chimic, precum si masurile ce trebuie luate pentru reducerea sau eliminarea acestora. Asadar, fisa tehnica de securitate reprezinta “pasaportul” care care trebuie sa insoteasca o substanta sau un preparat chimic.

In sistemul legislativ european REACH, fisa tehnica de securitate furnizeaza utilizatorilor informatiile necesare privind securitatea, la utilizare, a substantelor si preparatelor chimice.

Rolul FDS creste in prezent, cand in noul sistem legislativ european, se are in vedere o noua abordare diferentiata, in raport cu fiecare domeniu de utilizare, care tine cont de inregistrarea, evaluarea, autorizarea, restrictionarea substantelor chimice, in functie de caracteristicile periculoase si tonaj.

Se pune un accent deosebit pe informarea mai precisa a utilizatorilor de substante si preparate chimice.

In acelasi timp firmele trebuie sa-si asume mai clar responsabilitatea cu privire la datele furnizate in FDS, cum ar fi cele referitoare la utilizarea substantei/ preparatului chimic.

Se creeaza sarcini mai precise si pentru utilizatorii din aval, care primesc responsabilitati de monitorizare a cerintelor ca produsul sa fie conform cu prevederile privind utilizarea sa. Acest lucru impune o comunicare mai stransa intre utilizatori si producatori, care sa permita o evaluare mai buna privind cerintele pentru fiecare produs.

Ce trebuie sa stii despre FDS

FDS se intocmeste de catre persoana juridica sau persoana fizica, responsabila cu punerea pe piata a substantei/ preparatului chimic (producator, importator sau distribuitor/ comerciant).

FDS se redacteaza in limba romana sau engleza si se furnizeaza gratuit.

FDS se transmite tuturor utilizatorilor inca de la prima livrare a substantelor/ preparatelor chimice, precum si dupa fiecare revizie, tuturor utilizatorilor din ultimele 12 luni.

Pentru fiecare substanta/ preparat chimic periculos, pentru care se intocmeste o FDS, se constituie un dosar tehnic, care cuprinde fundamentarea/ sursa informatiilor (date din literatura, date experimentale, etc.) avute in vedere la intocmire/ elaborare. in dosarul tehnic se pastreaza si fisa tehnica de securitate initiala, exemplarul zero, precum si reviziile ulterioare, tot exemplarul zero.

Cerinte generale la intocmirea FDS:

 • asigurare consistenta, coerenta si precizie continutului fiecarei sectiuni obligatorii, astfel incat documentul sa asigure utilizatorilor profesionali masurile necesare cu privire la protectia sanatatii si a securitatii la locul de munca, precum si la protejarea mediului inconjurator,
 • sa permita titularului activitatii/ angajatorului sa determine daca sunt prezenti la locul de munca, agenti chimici periculosi si sa identifice si sa evalueze toate riscurile care rezulta din utilizarea substantei/ preparatului chimic,
 • redactarea sa fie clara si concisa, pentru a furniza informatii precise, neinterpretabile,
 • persoana care intocmeste FDS trebuie sa fie competenta, pregatita corespunzator (prin studii tehnice de specialitate si cursuri de perfectionare) si sa tina cont de nevoile specifice ale utilizatorilor,
 •  sa asigure informatii pentru fiecare proprietate periculoasa (a substantelor si preparatelor chimice).

Comerciantii care distribuie prin magazine proprii substante/ preparate chimice au obligatia de a solicita de la firmele de unde se aprovizioneaza, urmatoarele documente in limba romana:

 • fise tehnice de produs care contin informatii despre utilizare, caracteristici tehnice, mod de utilizare produs, etc.
 • FDS pentru produs,
 • agrement tehnic pentru produsele achizitionate din import,
 • declaratie de conformitate pentru produs, intocmita conform prevederilor HG nr. 1022/ 10.09.2002, referitor la regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea securitatea muncii si protectia mediului
 • certificat de calitate pentru lotul de produs aprovizionat.

Documentele se pastreaza la dosar si se prezinta la cerere organelor de control.

Orice produs livrat din magazin va fi insotit de copii xerox dupa documentele susmentionate.

In magazinele care comercializeaza materiale cu continut de substante si/ sau preparate chimice periculoase, precum si la utilizatori se va pastra evidenta materialelor achizitionate, a materialelor vandute si a stocurilor existente.

Depozitarea acestor materiale se va face separat, pe rafturi, in tarcuri, dulapuri, etc. inscriptionate si avertizate corespunzator.

Utilizatorii de substante periculoase trebuie sa depoziteze aceste produse in ambalajul lor original, pe sortimente, tinand cont de incompatibilitatile lor chimice.

La depozitare, utilizatorii trebuie sa tina cont de conditiile de depozitare impuse de catre fabricant si mentionate in FDS, care insoteste obligatoriu produsul achizitionat.

Pentru utilizare pe fluxul tehnologic, se va elibera din magazine numai cantitatea strict necesara de produse periculoase, pentru o perioada de timp maxima, stabilita prin instructiunile de lucru (de regula, pentru un schimb de 8 ore).

In magaziile de depozitare, ale utilizatorilor, precum si la locul de munca/ postul de lucru, unde se utilizeaza produse periculoase se va regasi un exemplar din FDS si cate un exemplar din celelalte documentele care obligatoriu trebuie sa insoteasca marfa livrata de catre comercianti/ producatori, traduse in limba romana.

Share Button