Chestionar Clienti

 
Chestionar Clienti

1. Date de identificare client

1.1. Denumirea societăţii :
1.2. Adresa :
1.3. Telefon / fax / e-mail :
1.4. Persoane de contact: ( nume, prenume, funcţie )

2. Măsurarea gradului de satisfacţie a clientului în relaţia cu furnizorul SC ADRIA EXPERT  SRL

2.1. Promptitudine în efectuarea serviciilor :                                      1      2      3      4
2.2. Posibilitatea efectuarii in avans a serviciilor de bază comercializate :                    1      2      3      4
2.3. Disponibilitatea furnizorului privind cerinţele suplimentare ale clientului :                 1      2      3      4
2.4. Termenul de plată acceptat de furnizor :                                                              1       2     3      4
2.5. Preocuparea furnizorului pentru prevenirea incidentelor :                        1      2      3      4

3. Măsurarea gradului de satisfacţie a clientului referitor la produsele (serviciile) furnizate de SC ADRIA EXPERT  SRL

3.1. Calitatea produselor ( serviciilor ) :                        1     2     3     4
3.2. Caracteristici tehnice oferite de produsele (serviciile) furnizate raportate la cerinţele şi aşteptările clientului şi/sau la produsele (serviciile) similare existente pe piaţă:                 1      2      3      4
3.3. Diversitatea gamei de sortimentare a produselor (serviciilor) furnizate:     1      2      3      4
3.4. Preţul produselor (serviciilor):                                                                1      2      3      4
3.5. Condiţii de livrare (ambalare/transport):                                                 1      2      3      4

1 – nesatisfăcător     2 – satisfăcător     3 – bun     4 – foarte bun

Întocmit : …………………………………………………….                            Semnătura : ……………………..

( nume, prenume, funcţie )

Data : ……………………

 

Va rugam sa transmiteti acest chestionar pe e-mail la: office@adriaexpert.ro

 

Share Button