Categoria Servicii SSM

Supravegherea stării de sănătate a salariaţilor

 

san

Factorii care determină caracterul de necesitate vitală, pe care îl au măsurile de sănătate la locurile de muncă, precum şi monitorizarea permanentă a stării de sănătate din întreprinderi, sunt:

  • legislaţia în domeniu, armonizată la Directivele UE;
  • necesitatea îmbunătăţirii imaginii întreprinderilor în competiţia de piaţă;
  • problemele legate de absenteism pe caz de boală, care afectează timpii de muncă;
  • contribuţia angajatorului la asigurari;
  • creşterea moralului lucrătorilor;
  • eficienţa economică a rezultatelor politicii angajatorului privind activitatea de SSM la locurile de muncă.

Supravegherea sănătăţii salariaţilor face necesare examinările medicale ale acestora, pentru ca angajatorul să se asigure că starea sănătăţii lor este compatibilă cu repartizar...

Detalii

Servicii certificate de Securitate si Sanatate in Munca (SSM)

 

ADRIA EXPERT va ofera urmatoarele servicii certificate pentru respectarea prevederilor Legii 319/2006, privind sanatatea si securitatea in munca si a Normelor metodologice de aplicare ale legii, prin incheierea unui contract de prestari servicii:

– Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

– Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

– Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de...

Detalii