Categoria Legislatie PSI

Ordin 712/2005 actualizat

 

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă – actualizat

Instructajul salariatilor în domeniul SU: cerinte specifice si categorii de instructaje: art.6-9;
Instructajul introductiv general; instructajul specific locului de muncă: art.10-20.

CAP. 2 – Cerinte specifice si categorii de instructaje

ART. 6

(1) Instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă se realizează prin instructaje si prin participarea la cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, în functie de tipurile de risc specifice.
(2) Periodicitatea aplicatiilor, exercitiilor si a antrenamentelor este stabilită de Instructiunile privind organizarea si desfăsurarea pregătirii...

Detalii

Ordin 187/2010

 

ORDIN nr. 187 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert
In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (2) si art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Si tuatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1...

Detalii

Ordin 87/2010

 

Ordinul nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 lit. v) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, în considerarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de...

Detalii

Ordin 130/2007

 

Ordinul nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1.

1 Se aprobă Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Inspectoratul General pentru Situ...

Detalii

HG 1739/2006

 

HOTĂRÂRE   Nr. 1739 din  6 decembrie 2006  pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 995 din 13 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „înalte” sau „foarte înalte”, indiferent de ar...

Detalii

HG 537/2007

 

Hotararea nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor  a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12.06.2007.  

Guvernul Romaniei
Hotarare nr. 537/2007 din 06/06/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. cu amenda de la 100 lei la 500 lei:
a) exploatare...

Detalii

Hotărârea nr. 1739/2006

 

Hotărârea nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „înalte” sau „foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinaţie;

b) încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specif...

Detalii

Ordin 210/2007

 

ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007

pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, modificat şi completat cu Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 663 din 27 noiembrie 2008
EMITENT:MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 08 decembrie 2008
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin.
ART...

Detalii

Ordin 1184/2006

 

ORDIN nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activitãţii de evacuare în situaţii de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 21 februarie 2006

Având în vedere prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã, precum şi ale art. 22 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuãrii în situaţii de conflict armat,     în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
ministrul admin...

Detalii

Ordin 1134/2006

 

ORDIN   Nr. 1134 din 13 ianuarie 2006

pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 50 din 19 ianuarie 2006

Avand in vedere prevederile art. 28 din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, si ale art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionare si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste,     in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr...
Detalii