Aplicatie Audit SSM

 

Aplicatia software Audit SSM

Va ajuta la realizarea unui audit de securitate si sanatate la un loc de munca complex.

 

cutie_auditssm

 

 

Aceasta aplicatie se adreseaza in principal:

– auditorilor in SSM

– evaluatorilor de risc SSM

– inspectorilor de munca

– responsabililor din intreprinderi pe probleme de SSM

 

auditssm1

 

auditssm2

Auditul SSM este o componentă a evaluării S.S.M. şi este necesar în vederea diagnosticării sistematice a stării de conformitate a sistemului de management a organizaţiei, în raport cu prevederile legale in domeniul S.S.M.

 

Auditul SSM este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor angajatorilor în domeniul calităţii securităţii şi sănătăţii în muncă. Scopul principal al auditului SSM este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficienţelor şi pentru a identifica căile de îmbunătăţire a sistemului de management de securitate şi sănătate în muncă.

 

Auditul SSM implică evaluarea elementelor sistemului de muncă: Mijloace de Producţie – Mediu de Muncă – Sarcina de Muncă – Executant.

Auditul de conformitate în domeniul S.S.M cuprinde:

– Audituri de conformitate a locurilor de muncă în raport cu prevederile Legii nr. 319/2006, a hotărârilor de guvern referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă care trebuie asigurate lucrătorilor la locurile de muncă şi după caz a altor reglementări aplicabile;

– Audituri de conformitate a echipamentelor de muncă în raport cu cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă care trebuie asigurate lucrătorilor la utilizarea echipamentelor de muncă;

– Audituri de conformitate a produselor (realizate) cu specificaţiile de proiectare şi execuţie a produsului, cerinţele de calitate tehnice şi de securitate a muncii.

Cu ajutorul aplicatiei veti putea gestiona Auditul de Conformitate SSM.

TARIF: 700 lei + TVA/licenta

Pentru detalii si comenzi, va rugam sa ne contactati la nr. de telefon: 0745039773 sau la adresa de e-mail office@adriaexpert.ro.

Share Button