Evaluare riscuri SSM

 

Evaluam riscurile unitatii Dvs in regim de urgenta la preturi foarte competitive.

 In pret sunt incluse: Evaluare riscuri SSM + Plan de prevenire si protectie.

 

 

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala reprezinta o etapa importanta ce cuprinde urmatoarele:

– Delimitarea sistemului de muncă analizat;

– Constituirea echipei de evaluare;

– Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;

– Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;

– Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate si de frecventa;

– Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;

– Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;

– Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;

– Intocmirea Planului de Prevenire si protectie conform H.G.1425/2006 in urma evaluarii de riscuri;

– Intocmirea Fiselor de Masuri, in urma Evaluarii de Riscuri.

 

Metodele de evaluare sunt adaptate nevoilor si cerintelor beneficiarilor. ADRIA EXPERT a dezvoltat o metoda proprie de evaluare a riscurilor profesionale MERP , metoda implementata in multe unitati beneficiare,  luandu-se in considerare:

 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006
 • HG. 1425/2006 cu actualizările ulterioare
 • ISO 12100:2010 – Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

      Combină următoarele standarde:

 •  ISO 12100-1:2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Basic terminology, methodology
 •  ISO 12100-2:2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Technical principles
 •  ISO 14121-1:2007 Safety of machinery. Risk assessment. Principle
 • ISO 13849-1:2008 – Safety of machinery — Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design
 • ISO 13849-2:2008 – Safety of machinery — Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation
 •   ISO 14121-2:2012 – Safety of machinery — Risk assessment — Part 2: Practical guidance and examples of methods
 • IEC 61160:2005 – Formal design review
 • –  IEC 60812:2006 – Analysis techniques for system reliability—Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) (Tehnici de analiză a fiabilității sistemelor )

Pentru comenzi va rugam sa ne contactati:

E-mail: office@adriaexpert.ro, adrian@adriaexpert.ro

Telefon: 021 311.83.29, 0745.039.773

Share Button