Curs 1 zi FMEA – București

 

Adria Expert organizează un nou curs de formare profesională, cu durata de o zi, în metodologia și tehnica F M E A . Participarea la acest curs va aduce cele mai bune rezultate pe termen lung în activitatea desfăşurată în întreprinderea/instituţia dumneavoastră şi vă va îmbunătăţi într-un mod semnificativ abilităţile de analizare şi de tratare ale riscurilor, în special cele din industriile de proces.

 

Ce este FMEA?
FMEA este o metodă calitativă de analiză a echipamentelor tehnologice la nivel de componentă. FMEA este un instrument valoros pentru Identificarea, Cuantificarea, Prioritizarea și Evaluarea riscurilor, prevenirea defectelor în ambele stadii: de proiectare sau instalația existentă.

Metoda este foarte structurată și necesită o foarte bună definire a sistemului analizat.

Folosind o variație a metodei numita FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis), vor fi generate date cantitative care vor fi utile pentru a arăta conformitatea cu standardele sau cu anumite protocoale ce sunt cerute de criteriile de securitate ale procesului. Metoda este folosită cu precădere pentru sistemele mecanice, electrice și electronice.

Scopul analizei FMEA
– Reducerea riscului de defectare
– Asigurarea ca posibilele defecte sunt
detectabile
– Prevenirea apariției defectelor

De ce?
Ținerea sub control a potențialelor moduri de defectare și a contramasurilor pentru reducere riscului.
Cursul vă oferă aspecte semnificative, sfaturi și bune practici pe care analiștii le folosesc pentru a efectua eficient analiza FMEA. Abordarea se dorește a fi una practică și interactivă.
De asemenea, cursul este conceput astfel încât să ofere participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice necesare pentru a efectua şi interpreta o analiză FMEA, în special în acele întreprinderi unde există procese tehnologice sau fluxuri de activităţi interdependente, folosind în acest scop exemple şi studii de caz, pentru a se asigura că procedurile operaţionale sunt implementate şi sigure, iar punerea în funcţiune, pornirea şi funcţionarea instalaţiilor se desfăşoară fără probleme.
Identificarea pericolelor legate de vulnerabilitățile existente este fundamentală pentru proiectarea şi exploatarea în condiții de siguranță și funcționare a oricărui sistem, fie că este vorba de un proces dintr-o uzină petrochimică sau de orice alt proces.
Metoda de analiza FMEA este practică, bine dezvoltată și este utilă în majoritatea aplicațiilor.

Agenda Cursului

O zi

09:00 – 09:30
– Primirea participanților
09:30 – 11:45
– Introducere. Aspecte legislative.
– Standarde și referințe legate de FMEA
– Concepte de managementul siguranței proceselor și evaluare a riscurilor
– Scenarii credibile și cauze posibile
– Cauzele credibile
Metodologia & Abordarea FMEA pentru echipamentele și procesele industriale
11:45 – 12:15
– Coffee break
12:15 – 14:30
– Calcularea Risk Priority Number (RPN)
– Echipa FMEA: importanța, componența, roluri și responsabilități
14:30 – 15:00
– Masa de prânz
15:00 – 17:30
– Implementarea FMEA
FMEA – Exemple, Studii de caz
– Unde se aplică FMEA
– Aplicație software: FMEA Manager
17:30 – 17:45
– Coffee break
17:45 – 18:45
– Test
– Discuții libere, întrebări, concluzii, înmânarea diplomelor de participare

Obiectivele Cursului
Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele conceptuale şi practice privind tehnicile FMEA şi a le prezenta importanţa acestor tehnici pentru sistemele existente sau cele în curs de proiectare şi cum pot fi acestea îmbunătăţite pentru a avea o funcţionare sigură.
Obţinerea abilităţilor de utilizare a analizei FMEA prin exemple şi studii de caz.

Condiții de participare
Nu se impun condiții de participare. Se recomandă totuși ca participanții sa aibă studii tehnice.

2. Aplicaţie Software: FMEA Manager
Participanţilor li se va oferi o licenţă a aplicației precum şi informaţiile necesare utilizării acesteia.

Cui se adresează acest Curs
Proiectanților de instalații, evaluatorilor de riscuri profesionale, auditorilor, inginerilor de proces, tehnicienilor şi supervizorilor, managerilor de uzine şi fabrici, managerilor de proiecte din orice domeniu de activitate, responsabililor cu mentenanţa proceselor, responsabililor cu sistemele de siguranţă, operatorilor de instalaţii, personalului de întreţinere, persoanelor desemnate ca responsabili pentru sistemul de management al calității.
Toate cursurile de formare pot fi adaptate pentru a se potrivi organizației dumneavoastră.
Cursul poate avea loc la locațiile noastre sau la sediul companiei dumneavoastră.

Tariful de participare conține:
– mapa în care sunt incluse materiale de instruire, diferite formulare și informații
– prezentarea în format PowerPoint
– aplicația software FMEA Manager (ultima versiune, o licență pentru fiecare participant)
– masa de prânz, cafea și băuturi răcoritoare.
– examinarea și Diploma de participare / Certificatul de absolvire în limba Română

Prezentarea va fi susținută de: ing. Adrian Ispăsoiu
Durata Cursului: 1 zi, 8 ore (+ pauze)
Tariful de participare: 850 670 Lei/persoană (nu include TVA)
Discounturi aplicate: 2 persoane – 5%, 3 persoane – 10%, 4- 15% , (dacă sunt de la aceeași întreprindere și se înscriu în același timp).
Număr minim de participanți: 8 Număr maxim de participanți: 15
Locaţia: București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 3

Modalitatea de înscriere:
Persoane de contact:
Secretariat Tel. 021 311 83 29 Email: cursuri@adriaexpert.ro
Adrian Ispăsoiu Tel. 0745 039 773 Email: adrian@adriaexpert.ro
Fax: 021 311 83 29

Informații privind plata: Plata se poate face în numerar sau prin virament bancar.
După confirmarea plății va fi emisă factura fiscală.

Share Button